Slovenská ikonaEnglish ikona

Zahájenie prác na projekte Novostavba MŠ v obci Svinia (12.01.2018)

 12.01.2018

Obec Svinia odovzdala dňa 12.01.2018 stavenisko v rámci projektu „Novostavba MŠ v obci Svinia“ zhotoviteľovi stavby,  firme EKO SVIP, s.r.o., ktorá týmto dňom mohla začať realizovať práce súvisiace s projektom. Projekt rieši prístup detí z miestnej marginalizovanej rómskej komunity v obci Svinia k predprimárnemu vzdelávaniu. Nový objekt Materskej školy, ktorý je predmetom projektu, bude mať kapacitu 120 detí.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálne fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.