Slovenská ikonaEnglish ikona

Symboly obce

ERB OBCE

V modrom štíte na zelenej oblej pažiti medzi striebornými, postavenými, prinavrátenými hrotmi nahor smerujúcimi radlicami - lemešom a čerieslom - vyrastajú tri zlaté klasy, na lemeši sedí vľavo otočený strieborný vták so zlatou zbrojou. Pre návrh erbu obce Svinia slúžila ako východiskový zdroj jedinečná kombinácia symbolov na historickej pečati. Na pečati  sú na kopci medzi lemešom, na ktorom sedí vták a čerieslom tri obilné klasy. Podľa obsahu pečať patrí do skupiny pečatí s poľnohospodárskym motívom. Historických obecných pečatí s poľnohospodárskym motívom je pomerne veľa. Zvláštnosťou historickej pečate obce Svinia je vták sediaci na lemeši.  Zjednodušený symbol pluhu - lemeš a čerieslo sú mierové znaky roľníctva. Pluh nahradil starší kôl na rytie alebo sadenie. Radlo (čerieslo), ktoré rozrýva vrchnú vrstvu zeme, je typologicky staršie ako dnešná radlica (lemeš). Druhá časť - k l a s y - na historickej pečati majú tiež významnú a starú tradíciu z hľadiska symboliky. V grécko-latinskej mytológii boli pšeničné klasy symbolom leta a zdobili Ceres, bohyňu poľnohospodárstva. Z tohto dôvodu prevzali kresťania klas ako symbol obrábania pôdy a spojovali ho s Adamom a jeho vyhnaním z raja. V kresťanských dejinách však symbolizoval klas najčastejšie chlieb, zvlášť chlieb sviatočný. Symbol klasu je dnes jedným z najrozšírenejších kresťanských symbolov a často je ozdobou liturgických odevov a rôznych bohoslužobných nádob. Klas sa uvádza ja ako symbol vzkriesenia a preberá tak symboliku jednotlivých obilných zŕn, ktoré ak sa zasejú do pooranej zeme, odumierajú, aby dali vznik novému bohatšiemu životu. Prejavy vzťahu medzi orbou (lemeš a čerieslo) a úrodou (klasy) dávajú všetkému ľudskému konani to, čo by sme mohli nazvať dejinnou závažnosťou. Žiadny ľudský čin nie je ľahostajný, nakoľko každý čin nesie v sebe zárodok budúceho života, najbližšieho i vzdialenejšieho.

Tretí znak na pečati - v t á k - má z hľadiska symboliky zväčša pozitívny význam. Okrídlené bytosti patria predovšetkým k nebeským sféram, a preto sú predovšetkým symbolom duše.  Kresťanstvo považuje sťahovavých vtákov za duše, ktoré plnia Božské volanie, ich jarné návraty sú symbolom vzkriesenia. Pre našu pečať vták znamená spojenie medzi orbou a žatvou, teda v podstate stráži dozrievajúce zrná, aby vanaložená práca pri orbe a sejbe nevyšla nazmar, ale aby bola zúročená bohatou úrodou.

PEČAŤ OBCE

Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC SVINIA.

VLAJKA OBCE

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, žltej, modrej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Erb, pečať a vlajka predstavujú najvýznamnejšie obecné symboly, od ktorých možno odvodiť ďalšie.

ZÁSTAVA OBCE

Má rovnakú kompozíciu ako vlajka, pomer strán ale musí byť vždy 2:3, zástava môže byť aj dlhšia. Je vždy spojená so žrďou, stožiarom. Znaková zástava obce je zástava, pri ktorej je obsah erbu  premietnutý na textil v tvare obdĺžnika, pričom pomer výšky a šírky zástavy (vlajky) je totožný s pomerom výšky a šírky erbu.