Slovenská ikonaEnglish ikona

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecsvinia.sk spravuje Obec Svinia je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Svinia

Adresa:

Obecný úrad Svinia
Hlavná 87/10
082 32 Svinia

IČO: 00327760
DIČ: 2020548167

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Šariš
Počet obyvateľov: 2149
Rozloha: 1473 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1249

Všeobecné informácie:
info@obecsvinia.sk
obecsvinia@obecsvinia.sk
Podateľňa: podatelna@obecsvinia.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecsvinia.sk

Starosta: Miroslav Nawrat
E-mail: starosta@obecsvinia.sk 
Mobil: 0905 448 133

Sekretariát: 
Tel.:
 051 / 779 52 82
Mobil: 0915 916 376
E-mail: sekretariat@obecsvinia.sk

Komunitné centrum Svinia (Terénny sociálny pracovník):
Tel.: 0902 893 680 , 0948927752

Kompetencie:
Obec Svinia je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Svinia je zriadený na Miestnom úrade v: Prešove