Slovenská ikonaEnglish ikona

Archív zmlúv

Číslo Dokument Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Partner Popis Finančné plnenie Typ
  Zmluva F.M. Recykling s.r.o. 13.3.2015 13.3.2015 F.M.Recykling s.r.o. Vykonávanie zberu a výkupu papiera   zmluva
   PDF   11.9.2015   1.9.2015  Naj s.r.o Zmluva o zabezpečení výkonu činností zodpovednej osoby a poskytovaní služieb    zmluva
   PDF  14.9.2015  14.9.2015 Ing. Karol Petz,  Mandátna zmluva  970 €  zmluva
   PDF 4.9.2015 14.9.2015  C.M.R. Slovakia, s.r.o.  Zmluva o dielo  77731,20 €  zmluva
   Zmluva Urbeko 28.10.2015  28.10.2015  Urbeko s.r.o.  Zmluva   13 272  zmluva
   Kúpna zmluva – Obec Svinia – Peter Karas-1  15.3.2016  15.3.2016   Peter Karas   Kúpna zmluva  300 €   zmluva
   Zmluva VO Svinia  12.4.2016  12.04.2016   Le Mur a Vic Tim, s.r.o. MANDÁTNA ZMLUVA
na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
 2650 €  zmluva
   Zmluva audit  12.5.2016  12.05.2016  Ing. Marek Lipka, audítor  Zmluva
o poskytnutí služieb – audit
 700€  
   Zmluva K.R.E. s.r.o.  20.5.2016  20.5.2016   K.R.E. s.r.o.  Zmluva o poskytovaní služieb  10 400 €  
   Zmluva o dielo  23.5.2016  23.5.2016  Skaya s.r.o.  Zmluva o dielo  15 100 €  
   Dodatok č. 1-1  14.6.2016  14.6.2016  Skaya s.r.o.  Dodatok k zmluve č.1    
   Zmluva o zbere odpadu  16.6.2016  16.6.2016  H+EKO spol. s.r.o.  Zmluva     
   Zmluva o elektronickej komunikacii  16.6.2016  16.6.2016  Dôvera a.s.  Zmluva    
   Mandátna zmluva  19.10.2016  19.10.2016  Stanim s.r.o.  Zmluva  450 €  
   zmluva-na-odhrnanie-snehu-v-obci-svinia  29.11.2016  29.11.2016  DMS stavba  Zmluva  15 € /h   
   Zmluva BOZP  21.12.2016  21.12.2016  Radoslav Dugas R.D.TECH  Zmluva  130 €/štvrročne