Slovenská ikonaEnglish ikona

Cirkev

Jednou z najvýznamnejších pamiatok obce Svinia je bezpochyby Kostol narodenia Panny Márie.  Rímsko-katolícky gotický kostol z roku  1274 bol postavený pri hrade a bol obnovený po zániku v roku 1518. V roku bol 1628 prefasadovaný a opatrený renesančnou vežou. V rokoch 1853, 1896, 1929, 1967, 1981 bol viackrát reštaurovaný. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, bočnou prístavbou, chorušom a prestavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté hviezdicovou klenbou, rebrami s jedným žľabom. V lodi sú tri polia krížovej klenby. Fasáda je členená opornými piliermi a gotickými lomenými oknami s pôvodnou kamennou kružbou. Prestavaná renesančná veža s dvojstupňovými diagonálnymi opornými piliermi, zakončená arkatúrou štítkovou atikou. Na kostolnej veži je výrazný smer plastickej atiky, kde popri štítovom ukončení sú aj bohaté listovcovo – arabeskové sgrafitá. Okrem atiky má aj nárožie veže sgrafitovú ornamentiku. Na kordóne druhého poschodia spočíva arkatúra so štíhlymi a elegantnými edikulami.

Vnútorné zariadenie kostola je z 20. storočia. Kalich je klasicistický z konca 18.storočia s luiséznym festónom. V roku 1885 bol hlavný oltár zamenený za oltár v gotickom slohu a taktiež oltár svätej Anny. Pod kostolom sa nachádzajú tri hrobky rodu Merše-Szinyeiovcov a jedna alabastrová doska bola daná do košického múzea.

Zmienka o hrade sa nachádza aj v diele Notitia Hungariae Novae Historico Geographica – napísaného najslávnejším uhorským učencom 18. storočia Matejom Belom. Matej Bel v notíciách opisuje 13 šarišských hradov a medzi nimi spomína aj hrad Sviňa. Podľa určitých zdrojov počas 13. storočia stál vo Svinej hrádok, ktorého staviteľmi boli údajne templári.

Pôdorys kostola

Je známe, že obec Svinia bola sídlom duchovnej správy v tomto kraji. Podľa dokumentu Biskupského úradu v Košiciach spomína sa založenie kostola v roku 1274.O sídle fary a už existujúcom farskom kostole zasvätenom Narodeniu Panny Márie sa hovorí v listine z roku 1320.Kostol ma svojich štedrých mecenášov v rodine šlachticov Meršeovcov.V listine z roku 1334 sa spomína, že šlachtičná Alžbeta zo Svinnej darovala farskému kostolu časť svojho majetku.Pri kostole bola aj fara, o čom svedčí aj skutočnosť, že už v roku 1330 sa zachovalo meno kňaza zo Svinnej - bol ním kňaz Blažej.V roku 1917 sa stal správcom tunajšej farnosti Jozef Dobranský, dekan-farár.Počas jeho pontifikácie bol 25.apríla 1939 neznámymi páchateľmi vykradnutý kostol.Títo bezbožníci rozbili dvere do sakristie a odtiaľ ukradli dva cenné kalichy, z kostola zobrali drahocennú monštranciu i so sviatosťou, zlaté cibórium ozdobené perlami, drahokamami a emailom.Partikuli boli rozsypané na tráve na cintoríne.Na tom mieste, kde boli vysypané hostie, bol v roku 1940 postavený pomník.Ukradnuté veci boli nájdené pri osade Bunde v septembri 1942.

PROGRAM BOHOSLUŽIEB: TU

CINTORÍN: TU