Slovenská ikonaEnglish ikona

Realizácia stavebných prác je v plnom prúde (18.4.2018)

 18.04.2018

Práce na projekte „Novostavba MŠ v obci Svinia“ prebiehajú v súlade s projektovou dokumentáciou a v požadovanej kvalite. Na základe záznamu z kontrolného dňa zo dňa 18.4.2018, vyplýva, že práce napredujú pomerne rýchlym tempom, a to aj vďaka vplyvom priaznivých poveternostných podmienok. Na projekte už sú zrealizované zemné práce , je hotová základová doska, obvodové murivo, priečky a pod. Nový objekt Materskej školy, ktorý je predmetom projektu, bude mať kapacitu 120 detí rieši prístup detí z miestnej marginalizovanej rómskej komunity v obci Svinia k predprimárnemu vzdelávaniu.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálne fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.