Slovenská ikonaEnglish ikona

Stavebné práce ukončené (31.10.2018)

 31.10.2018

31.10.2018 boli ukončené práce na projekte „Novostavba MŠ v obci Svinia“. Výsledkom projektu je nový objekt Materskej školy s kapacitou 120 detí. Projektom sa  vyrieši prístup detí z miestnej marginalizovanej rómskej komunity v obci Svinia k predprimárnemu vzdelávaniu. Táto kapacita nepokryje celú potrebu v obci, ale pomôže pri lepšom uplatňovaní detí z margalizovanej rómskej komunity a pomôže pri ich integrácii do majoritnej spoločnosti. V rámci projektu sa momentálne pracuje na dodaní interiérového vybavenia MŠ.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálne fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.