Slovenská ikonaEnglish ikona

POZVÁNKA na 5. riadne zasadnutie OZ obce Svinia dňa 28.11.2022 o 17.30 hod v zasadačke OcÚ Svinia

 24.11.2022


1 2 3 >