Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2023 /štvrtok/ o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Svinia

 11.12.2023


1 2 3 >