Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Svinia dňa 20.03.2024 / streda / o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Svinej

 18.03.2024


1 2 3 >