Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Svinia dňa 19.1.2023 /štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 16.01.2023


1 2 3 >