Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Svinia dňa 30.12.2022/piatok/ o 14:00 hod. v zasadačke OcÚ Svinia

 27.12.2022


1 2 3 >