Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30.9.2021 o 17 hod. v zasadačke OcÚ vo Svinej

 27.09.2021


1 2 3 >