Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka na 1. mimoriadne zasadnutie OZ obce Svinia dňa 11.8.2022 /štvrtok/ o 17 hod. v zasadačke OcÚ vo Svinej

 10.08.2022


1 2 3 >