Slovenská ikonaEnglish ikona

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - stavebné povolenie