Slovenská ikonaEnglish ikona

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 50)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
50 Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena v článku V. Cena diela, bod 1 z pôvodného textu Odb.: Svinia
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
2 040 €
49 zmena výšky nájomného Odb.: Antónia Baňasová
Dod.: Svinia
100 €
48 prevod nehnuteľnosti z majetku predávajúceho do vlastníctva kupujúceho Odb.: Igor Macejko
Dod.: Svinia
1 804 €
47 SO 02 - Tlaková kanalizácia Odb.: Svinia
Dod.: ANOVIA s.r.o.
1 €
46 poistenie vozidla: Príves nad 750 kg Odb.: Svinia
Dod.: Generali Poisťovňa
30 €
45 "Počet zamestnancov spoločného obecného úradu" Odb.: Svinia
Dod.: Mesto Prešov
0 €
44 odplatný prevod vlastníckého podielu Predávajúceho k nehnuteľnosti Odb.: Svinia
Dod.: Bednár Konštantín
1 357.50 €
43 Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Svinia Odb.: Svinia
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
42 odplatný prevod vlastníckého práva k spoluvlastníckemu podielu Odb.: Svinia
Dod.: Triščová Jozefína a spol
22 000 €
41 Pripojenie koncového konzumenta Odb.: Svinia
Dod.: webex.digital s r. o.
0 €
40 realizovať činnosť § 10 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Svinia
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
39 poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa službu osvetlenia obce Svinia Odb.: Svinia
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1 288.20 €
38 kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva podperných bodov elektrického vedenia v kat. území Svinia na parc. C KN č. 462/2 a E KN č. 125/2 v počte 2 ks Odb.: Svinia
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
2 €
37 odplatný prevod vlastníckého práva k spoluvlastníckemu podielu Odb.: Svinia
Dod.: Mária Sedláková
3 137.50 €
36 zhotoviť webovú stránku, úprava Webstránky a iných doplnkových služieb Odb.: Svinia
Dod.: webex.digital s r. o.
42 €
35 odplatný prevod vlastníckého práva k spoluvlastníckemu podielu Odb.: Svinia
Dod.: Lukáč František
1 568.78 €
34 čas plnenia zmluvného vzťahu a výška odmeny za služby Odb.: Svinia
Dod.: SEMO REALITY s.r.o.
600 €
33 poskytnutie dotácie na chod klubu ŠK Svinia Odb.: ŠK Svinia
Dod.: Svinia
7 000 €
32 Záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa a závezok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu Odb.: Svinia
Dod.: Ing. Marek Kovaľ
60 600 €
31 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Svinia
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
4 800 €
Generované portálom Uradne.sk