Slovenská ikonaEnglish ikona

Vyhlásenie výzvy

 15.04.2024

Obec Svinia v zastúpení starostom obce Miroslavom Nawratom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti zmien a doplnkoch ÚP v katastri obce Svinia v termíne od 02.04.2024 do 30.05.2024.

Žiadosti zasielajte na Obecný úrad poštou alebo osobne v stránkové dni.

                                                                                                                            Miroslav Nawrat

                                                                                                                              starosta obce


Zoznam aktualít: