Slovenská ikonaEnglish ikona

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - vodovodné prípojky, silnoprúdové elektrické rozvody

 15.11.2023


Zoznam aktualít: