Slovenská ikonaEnglish ikona

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - účelová komunikácia

 15.11.2023


Zoznam aktualít: