Slovenská ikonaEnglish ikona

Poplatky za komunálny odpad vrátane žiadosti o zníženie poplatku z dôvodov zamestnania inde a tiež zťp atď.

Obecná knižnica

Otvorená každý párny utorok popoludní
Zodp. prac.: Janka Kováčová

Folklórna skupina SVINIANKA

Po 20. rokoch znova oživili naše ženy zo Svinej ľudovú tradíciu našich mám a starých mám a obnovili ženskú spevácku skupinu Svinianka, ktorá tu kedysi pôsobila.

Po prvom úspešnom predstavení na oslavách 750. výročia 1. písomnej zmienky obce Svinia sa ženy dohodli na ďalšej spolupráci a novom začiatku "starej Svinianky".  Nevynechali ani našich dôchodcov a prišli im zaspievať na malú „oslavu úcty starším“ do kultúrneho domu. 

Činnosť ženskej speváckej skupiny Svinianka

ŽSS Svinianka sa každoročne zúčastňuje rôznych kultúrnych programov organizovaných obcou Svinia, či inými okolitými obcami, folklórnych slávností, festivalov, súťažných prehliadok, firemných posedení, či rodinných akcií, svadieb. V mesiaci marec v roku 2014 spevácka skupina úspešne účinkovala v známej televíznej relácii RTVS s názvom KAPURA. Predstavili sa krátkym zostrihom obradového folklóru "Čepeňe ňevesti", ktorého ústrednou témou je čepčenie nevesty na tradičnej svadbe v čase pred redovým tancom. Pri zostavení tohto programu členky čerpali námet z rokmi zozbieraného folklórneho materiálu prastarých mám a za pomoci pôvodných členiek speváckej skupiny vytvorili a tým priblížili autentický materiál tohto obradu, ktorým sa skupina dodnes predstavuje na svadbách v okolí Prešova.

Veľká vďaka patrí všetkým súčasným členkám speváckej skupiny za ochotu nezištne pracovať, stretávať sa, zúčastňovať sa na podujatiach, či udržiavať kroje v čase uponáhľanej, hektickej doby, v ktorej má čas veľkú hodnotu. Osobitná vďaka patrí mladej akordeonistke - slečne Zuzke Madzikovej, ktorá sa aktívne podieľa na tvorbe nových programov, zberaní hudobného materiálu, priesní, autentických melódií, za odohraté hodiny na skúškach i na javisku bez nároku na honorár.

Pri zberaní notového materiálu a textov boli tiež nápomocní p. Jozef Lopuchovský ml.(ktorý sa roky zaujíma o históriu a folklór obce Svinia) a viac ako 90 ročná p. Helena Konečná, ktorá si veľmi dobre pamätá zvyky, obyčaje, tance, piesne z detstva, ktoré prežila v obci Svinia.