•  
  •  

Starosta obce

Starosta obce: Miroslav Nawrat

                             mobil: 0905 448 133

Zástupca starostu: Mgr. Marek Karabinoš

Obecný úrad Svinia
Tel.: 051/7795282
GSM: 0915 916 376
obecsvinia@obecsvinia.sk
www.obecsvinia.sk

Terénna sociálna práca v obci Svinia

Kontakty-  mobil: 0902 893 680       0903 455 143

                 mail:   tspsvinia@gmail.com 

Komunitné centrum v obci Svinia

Kontakty - mobil:   0902 497 088

                  mail: komunitnesvinia@gmail.com

  Garant KC: Mgr. Matej Andričik