rsshttp://www.obecsvinia.sk/Fri, 09 Jun 2023 16:41:57 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Záverečný účet Obce Svinia za rok 2022 - Návrh]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-349-zaverecny-ucet-obce-svinia-za-rok-2022---navrhFri, 09 Jun 2023 09:15:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-349-zaverecny-ucet-obce-svinia-za-rok-2022---navrh<![CDATA[Oznámenie začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej siete verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-348-oznamenie-zacati-uzemneho-konania-o-umiestneni-liniovej-inzinierskej-siete-verejnou-vyhlaskou-a-upustenie-od-ustneho-pojednavaniaFri, 09 Jun 2023 09:11:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-348-oznamenie-zacati-uzemneho-konania-o-umiestneni-liniovej-inzinierskej-siete-verejnou-vyhlaskou-a-upustenie-od-ustneho-pojednavania<![CDATA[Voľby do Národnej rady SR]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-347-volby-do-narodnej-rady-srFri, 09 Jun 2023 09:09:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-347-volby-do-narodnej-rady-sr<![CDATA[Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - 1 miesto pedagogický asistent v materskej škole na ZŠ s MŠ Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-346-oznamenie-o-volnom-pracovnom-mieste---1-miesto-pedagogicky-asistent-v-materskej-skole-na-zs-s-ms-sviniaTue, 06 Jun 2023 08:42:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-346-oznamenie-o-volnom-pracovnom-mieste---1-miesto-pedagogicky-asistent-v-materskej-skole-na-zs-s-ms-svinia<![CDATA[ZBER použitého kuchynského OLEJA]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-343-zber-pouziteho-kuchynskeho-olejaTue, 16 May 2023 09:57:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-343-zber-pouziteho-kuchynskeho-oleja<![CDATA[Návrh PHSR Svinia na roky 2023 - 2030]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-342-navrh-phsr-svinia-na-roky-2023---2030Fri, 12 May 2023 10:39:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-342-navrh-phsr-svinia-na-roky-2023---2030<![CDATA[Oznam- prípravné práce na vypracovanie strategického dokumentu PHSR]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-332-oznam--pripravne-prace-na-vypracovanie-strategickeho-dokumentu-phsrWed, 12 Apr 2023 09:22:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-332-oznam--pripravne-prace-na-vypracovanie-strategickeho-dokumentu-phsr<![CDATA[Kľúče od Multifunkčného ihriska sú k dispozícii na telefónnom čísle : 0908 346 717]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-323-kluce-od-multifunkcneho-ihriska-su-k-dispozicii-na-telefonnom-cisle--0908-346-717Tue, 07 Mar 2023 08:19:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-323-kluce-od-multifunkcneho-ihriska-su-k-dispozicii-na-telefonnom-cisle--0908-346-717<![CDATA[Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravu pre dôchodcov]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-316-navrh-vzn-o-podmienkach-poskytovania-prispevku-na-stravu-pre-dochodcovTue, 31 Jan 2023 11:59:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-316-navrh-vzn-o-podmienkach-poskytovania-prispevku-na-stravu-pre-dochodcov<![CDATA[Oznam - Vážení občania Obecný úrad Vám oznamuje, že od 25.1.2023 sa Kultúrny dom vo Svinej neprenajíma na súkromné účely.]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-315-oznam---vazeni-obcania-obecny-urad-vam-oznamuje-ze-od-2512023-sa-kulturny-dom-vo-svinej-neprenajima-na-sukromne-ucelyWed, 25 Jan 2023 16:42:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-315-oznam---vazeni-obcania-obecny-urad-vam-oznamuje-ze-od-2512023-sa-kulturny-dom-vo-svinej-neprenajima-na-sukromne-ucely<![CDATA[Východoslovenská distribučná - Oznámenie o vstupe na pozemok]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-312-vychodoslovenska-distribucna---oznamenie-o-vstupe-na-pozemokWed, 11 Jan 2023 10:33:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-312-vychodoslovenska-distribucna---oznamenie-o-vstupe-na-pozemok<![CDATA[SENIORI POZOR!]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-287-seniori-pozorWed, 21 Sep 2022 15:34:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-287-seniori-pozor<![CDATA[ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-262-zverejnenie-zameru-previest-majetok-obce-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretelaFri, 11 Mar 2022 10:59:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-262-zverejnenie-zameru-previest-majetok-obce-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela<![CDATA[OZNÁMENIE o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Svinia - Zmeny a doplnky č. 2 ÚP obce]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-250-oznamenie-o-prerokovani-aktualizacie-uzemneho-planu-obce-svinia---zmeny-a-doplnky-c-2-p-obceThu, 13 Jan 2022 09:30:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-250-oznamenie-o-prerokovani-aktualizacie-uzemneho-planu-obce-svinia---zmeny-a-doplnky-c-2-p-obce<![CDATA[Návrh Zmien a doplnkov ÚPN-O]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-249-navrh-zmien-a-doplnkov---------pn-oThu, 13 Jan 2022 08:53:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-249-navrh-zmien-a-doplnkov---------pn-o<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente " Zmeny a doplnky č.2 ÚP obce Svinia"]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-251-oznamenie-o-strategickom-dokumente--zmeny-a-doplnky-c2-p-obce-sviniaThu, 13 Jan 2022 07:58:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-251-oznamenie-o-strategickom-dokumente--zmeny-a-doplnky-c2-p-obce-svinia<![CDATA[Slávnostné spustenie výdajných stojanov na pitnú vodu v rómskej osade dňa 21.04.2021]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-224-slavnostne-spustenie-vydajnych-stojanov-na-pitnu-vodu-v-romskej-osade-dna-21042021Wed, 21 Apr 2021 12:56:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-224-slavnostne-spustenie-vydajnych-stojanov-na-pitnu-vodu-v-romskej-osade-dna-21042021<![CDATA[Oznam - zapožičanie kyslíkového koncentrátora]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-220-oznam---zapozicanie-kyslikoveho-koncentratoraWed, 31 Mar 2021 11:44:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-220-oznam---zapozicanie-kyslikoveho-koncentratora<![CDATA[Záznam zo zasadnutia krízového štábu obce Svinia zo dňa 17.3.2021]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-219-zaznam-zo-zasadnutia-krizoveho-stabu-obce-svinia-zo-dna-1732021Wed, 17 Mar 2021 07:53:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-219-zaznam-zo-zasadnutia-krizoveho-stabu-obce-svinia-zo-dna-1732021<![CDATA[ocenenie Ministerstva vnútra SR ]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-166-ocenenie-ministerstva-vnutra-sr-Mon, 10 Feb 2020 14:15:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-166-ocenenie-ministerstva-vnutra-sr-<![CDATA[Hodnotenie obce Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-46-hodnotenie-obce-sviniaFri, 02 Mar 2018 11:03:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-46-hodnotenie-obce-svinia