rsshttp://www.obecsvinia.sk/Sat, 18 Aug 2018 18:39:41 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-67-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou-a-upustenie-od-ustneho-pojednavaniaFri, 27 Jul 2018 08:53:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-67-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou-a-upustenie-od-ustneho-pojednavania<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí ]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-65-volby-do-organov-samospravy-obci-Thu, 12 Jul 2018 14:07:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-65-volby-do-organov-samospravy-obci-<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-49-verejna-vyhlaskaFri, 18 May 2018 11:59:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-49-verejna-vyhlaska<![CDATA[Hodnotenie obce Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-46-hodnotenie-obce-sviniaFri, 02 Mar 2018 11:03:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-46-hodnotenie-obce-svinia