rsshttp://www.obecsvinia.sk/Thu, 02 Feb 2023 02:36:23 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravu pre dôchodcov]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-316-navrh-vzn-o-podmienkach-poskytovania-prispevku-na-stravu-pre-dochodcovTue, 31 Jan 2023 11:59:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-316-navrh-vzn-o-podmienkach-poskytovania-prispevku-na-stravu-pre-dochodcov<![CDATA[Oznam - Vážení občania Obecný úrad Vám oznamuje, že od 25.1.2023 sa Kultúrny dom vo Svinej neprenajíma na súkromné účely.]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-315-oznam---vazeni-obcania-obecny-urad-vam-oznamuje-ze-od-2512023-sa-kulturny-dom-vo-svinej-neprenajima-na-sukromne-ucelyWed, 25 Jan 2023 16:42:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-315-oznam---vazeni-obcania-obecny-urad-vam-oznamuje-ze-od-2512023-sa-kulturny-dom-vo-svinej-neprenajima-na-sukromne-ucely<![CDATA[Východoslovenská distribučná - Oznámenie o vstupe na pozemok]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-312-vychodoslovenska-distribucna---oznamenie-o-vstupe-na-pozemokWed, 11 Jan 2023 10:33:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-312-vychodoslovenska-distribucna---oznamenie-o-vstupe-na-pozemok<![CDATA[Návrh- VZN ZŠ s MŠ Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-311-navrh--vzn-zs-s-ms-sviniaSat, 31 Dec 2022 10:53:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-311-navrh--vzn-zs-s-ms-svinia<![CDATA[Návrh- Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-310-navrh--zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-financnymi-prostriedkami-obce-sviniaSat, 31 Dec 2022 10:51:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-310-navrh--zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-financnymi-prostriedkami-obce-svinia<![CDATA[Rozhodnutie]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-303-rozhodnutieTue, 29 Nov 2022 13:41:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-303-rozhodnutie<![CDATA[Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - stavebné povolenie]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-302-oznamenie-stavebneho-povolenia-verejnou-vyhlaskou---stavebne-povolenieTue, 29 Nov 2022 13:35:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-302-oznamenie-stavebneho-povolenia-verejnou-vyhlaskou---stavebne-povolenie<![CDATA[Referendum 2023]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-298-referendum-2023Thu, 10 Nov 2022 10:47:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-298-referendum-2023<![CDATA[Návrh rozpočtu ]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-299-navrh-rozpoctu-Wed, 09 Nov 2022 09:59:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-299-navrh-rozpoctu-<![CDATA[VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-296-verejna-vyhlaska----rozhodnutieTue, 25 Oct 2022 11:06:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-296-verejna-vyhlaska----rozhodnutie<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov - pre voľby starostu obce a poslancov OZ v obci Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-292-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov---pre-volby-starostu-obce--a-poslancov-oz-v-obci-sviniaThu, 29 Sep 2022 15:04:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-292-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov---pre-volby-starostu-obce--a-poslancov-oz-v-obci-svinia<![CDATA[Vykurovaci sezóna - Oznam]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-293-vykurovaci-sezona---oznamThu, 29 Sep 2022 10:20:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-293-vykurovaci-sezona---oznam<![CDATA[Oznam o úmrtí poslanca OZ]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-291-oznam-o-umrti-poslanca-ozTue, 27 Sep 2022 11:14:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-291-oznam-o-umrti-poslanca-oz<![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-290-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskouFri, 23 Sep 2022 11:08:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-290-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou<![CDATA[Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-289-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-verejnou-vyhlaskouFri, 23 Sep 2022 11:05:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-289-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-verejnou-vyhlaskou<![CDATA[Návrh VZN Obce Svinia, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-288-navrh-vzn-obce-svinia-ktorym-sa-meni-a-doplna-zavazna-cast-uzemneho-planu-obce-sviniaFri, 23 Sep 2022 08:54:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-288-navrh-vzn-obce-svinia-ktorym-sa-meni-a-doplna-zavazna-cast-uzemneho-planu-obce-svinia<![CDATA[SENIORI POZOR!]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-287-seniori-pozorWed, 21 Sep 2022 15:34:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-287-seniori-pozor<![CDATA[Oznámenie o voľnom pracovnom mieste ZŠ s MŠ Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-286-oznamenie-o-volnom-pracovnom-mieste-zs-s-ms-sviniaWed, 24 Aug 2022 13:45:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-286-oznamenie-o-volnom-pracovnom-mieste-zs-s-ms-svinia<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-282-verejna-vyhlaskaFri, 29 Jul 2022 10:33:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-282-verejna-vyhlaska<![CDATA[Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a jedálne]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-281-navrh-vzn-o-vyske-prispevku-za-pobyt-dietata-v-ms-vyske-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-na-cinnost-skolskeho-klubu-a-jedalneFri, 22 Jul 2022 09:14:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-281-navrh-vzn-o-vyske-prispevku-za-pobyt-dietata-v-ms-vyske-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-na-cinnost-skolskeho-klubu-a-jedalne<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-280-volby-do-organov-samospravy-obci-29-oktobra-2022Mon, 18 Jul 2022 10:20:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-280-volby-do-organov-samospravy-obci-29-oktobra-2022<![CDATA[Inflačná pomoc- Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-279-inflacna-pomoc--ako-o-nu-poziadat-a-kto-ma-na-nu-narokTue, 12 Jul 2022 14:34:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-279-inflacna-pomoc--ako-o-nu-poziadat-a-kto-ma-na-nu-narok<![CDATA[Návrh VZN čas obchodu]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-275-navrh-vzn-cas-obchoduTue, 14 Jun 2022 10:34:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-275-navrh-vzn-cas-obchodu<![CDATA[Oznam- Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-272-oznam--mesta-a-obce-v-strajkovej-pohotovostiFri, 20 May 2022 13:24:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-272-oznam--mesta-a-obce-v-strajkovej-pohotovosti<![CDATA[Rozhodnutie - verejná vyhláška]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-270-rozhodnutie---verejna-vyhlaskaFri, 06 May 2022 11:40:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-270-rozhodnutie---verejna-vyhlaska<![CDATA[Pavlova kvapka 2022]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-268-pavlova-kvapka-2022Thu, 05 May 2022 11:00:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-268-pavlova-kvapka-2022<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-263-verejna-vyhlaskaFri, 18 Mar 2022 10:00:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-263-verejna-vyhlaska<![CDATA[ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-262-zverejnenie-zameru-previest-majetok-obce-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretelaFri, 11 Mar 2022 10:59:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-262-zverejnenie-zameru-previest-majetok-obce-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela<![CDATA[OZNÁMENIE o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Svinia - Zmeny a doplnky č. 2 ÚP obce]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-250-oznamenie-o-prerokovani-aktualizacie-uzemneho-planu-obce-svinia---zmeny-a-doplnky-c-2-p-obceThu, 13 Jan 2022 09:30:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-250-oznamenie-o-prerokovani-aktualizacie-uzemneho-planu-obce-svinia---zmeny-a-doplnky-c-2-p-obce<![CDATA[Návrh Zmien a doplnkov ÚPN-O]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-249-navrh-zmien-a-doplnkov---------pn-oThu, 13 Jan 2022 08:53:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-249-navrh-zmien-a-doplnkov---------pn-o<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente " Zmeny a doplnky č.2 ÚP obce Svinia"]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-251-oznamenie-o-strategickom-dokumente--zmeny-a-doplnky-c2-p-obce-sviniaThu, 13 Jan 2022 07:58:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-251-oznamenie-o-strategickom-dokumente--zmeny-a-doplnky-c2-p-obce-svinia<![CDATA[Oznámenie o začatí obstarávania aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie /ÚPN-O Svinia / .]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-248-oznamenie-o-zacati-obstaravania-aktualizacie-uzemnoplanovacej-dokumentacie-pn-o-svinia--Wed, 12 Jan 2022 08:27:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-248-oznamenie-o-zacati-obstaravania-aktualizacie-uzemnoplanovacej-dokumentacie-pn-o-svinia--<![CDATA[Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-247-nariadenie-konania-o-zacati-jednoduchych-pozemkovych-uprav-v-katastralnom-uzemi-sviniaMon, 10 Jan 2022 13:00:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-247-nariadenie-konania-o-zacati-jednoduchych-pozemkovych-uprav-v-katastralnom-uzemi-svinia<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-244-verejna-vyhlaskaMon, 06 Dec 2021 13:18:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-244-verejna-vyhlaska<![CDATA[Oznámenie o výberovom konaní na pozíciu: odborný pracovník- Garant Komunitného centra, odborného pracovníka a asistenta odborného pracovníka komunitného centra v obci Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-243-oznamenie-o-vyberovom-konani-na-poziciu-odborny-pracovnik--garant-komunitneho-centra-odborneho-pracovnika-a-asistenta-odborneho-pracovnika--komunitneho-centra-v-obci-sviniaWed, 01 Dec 2021 10:12:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-243-oznamenie-o-vyberovom-konani-na-poziciu-odborny-pracovnik--garant-komunitneho-centra-odborneho-pracovnika-a-asistenta-odborneho-pracovnika--komunitneho-centra-v-obci-svinia<![CDATA[Nariadenie k chovu ošípaných]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-232-nariadenie-k-chovu-osipanychTue, 17 Aug 2021 09:38:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-232-nariadenie-k-chovu-osipanych<![CDATA[Slávnostné spustenie výdajných stojanov na pitnú vodu v rómskej osade dňa 21.04.2021]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-224-slavnostne-spustenie-vydajnych-stojanov-na-pitnu-vodu-v-romskej-osade-dna-21042021Wed, 21 Apr 2021 12:56:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-224-slavnostne-spustenie-vydajnych-stojanov-na-pitnu-vodu-v-romskej-osade-dna-21042021<![CDATA[Oznam - zapožičanie kyslíkového koncentrátora]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-220-oznam---zapozicanie-kyslikoveho-koncentratoraWed, 31 Mar 2021 11:44:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-220-oznam---zapozicanie-kyslikoveho-koncentratora<![CDATA[Záznam zo zasadnutia krízového štábu obce Svinia zo dňa 17.3.2021]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-219-zaznam-zo-zasadnutia-krizoveho-stabu-obce-svinia-zo-dna-1732021Wed, 17 Mar 2021 07:53:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-219-zaznam-zo-zasadnutia-krizoveho-stabu-obce-svinia-zo-dna-1732021<![CDATA[Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru - ošípanou.]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-197-opatrenia-na-zabezpecenie-kontroly-a-zabranenia-sirenia-africkeho-moru---osipanouFri, 20 Nov 2020 11:29:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-197-opatrenia-na-zabezpecenie-kontroly-a-zabranenia-sirenia-africkeho-moru---osipanou<![CDATA[Žiadosť o poskytnutie súčinnosti]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-184-ziadost-o-poskytnutie-sucinnostiThu, 17 Sep 2020 11:29:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-184-ziadost-o-poskytnutie-sucinnosti<![CDATA[Opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-182-opatrenia-na-kontrolu-a-zabranenie-sirenia-nakazy-moru-vcelieho-ploduWed, 02 Sep 2020 11:02:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-182-opatrenia-na-kontrolu-a-zabranenie-sirenia-nakazy-moru-vcelieho-plodu<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-181-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytovFri, 07 Aug 2020 12:42:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-181-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov<![CDATA[Opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-180-opatrenia-na-kontrolu-a-zabranenie-sirenia-nakazy-moru-vcelieho-ploduThu, 09 Jul 2020 10:14:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-180-opatrenia-na-kontrolu-a-zabranenie-sirenia-nakazy-moru-vcelieho-plodu<![CDATA[ocenenie Ministerstva vnútra SR ]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-166-ocenenie-ministerstva-vnutra-sr-Mon, 10 Feb 2020 14:15:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-166-ocenenie-ministerstva-vnutra-sr-<![CDATA[Informačné SMS správy]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-89-informacne-sms-spravyTue, 22 Jan 2019 12:06:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-89-informacne-sms-spravy<![CDATA[Hodnotenie obce Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-46-hodnotenie-obce-sviniaFri, 02 Mar 2018 11:03:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-46-hodnotenie-obce-svinia