rsshttp://www.obecsvinia.sk/Mon, 04 Dec 2023 23:56:47 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2023 - návrh]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-381-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-32023---navrhFri, 24 Nov 2023 11:37:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-381-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-32023---navrh<![CDATA[Návrh rozpočtu na roky 2024-2026]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-380-navrh-rozpoctu-na-roky-2024-2026Thu, 23 Nov 2023 15:21:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-380-navrh-rozpoctu-na-roky-2024-2026<![CDATA[Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 - návrh]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-378-plan-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2024---navrhTue, 21 Nov 2023 07:52:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-378-plan-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2024---navrh<![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - vodovodné prípojky, silnoprúdové elektrické rozvody]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-375-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou---vodovodne-pripojky-silnoprudove-elektricke-rozvodyWed, 15 Nov 2023 13:35:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-375-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou---vodovodne-pripojky-silnoprudove-elektricke-rozvody<![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - účelová komunikácia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-374-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou---ucelova-komunikaciaWed, 15 Nov 2023 13:32:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-374-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou---ucelova-komunikacia<![CDATA[VSD - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 29.11.2023 a 30.11.2023]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-373-vsd---oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-dna-29112023-a-30112023Fri, 10 Nov 2023 08:01:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-373-vsd---oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-dna-29112023-a-30112023<![CDATA[Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.9.2023]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-366-zapisnica-okrskovej-volebnej-komisie-o-priebehu-a-vysledku-hlasovania-vo-volebnom-okrsku-vo-volbach-do-nr-sr-3092023Mon, 02 Oct 2023 11:12:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-366-zapisnica-okrskovej-volebnej-komisie-o-priebehu-a-vysledku-hlasovania-vo-volebnom-okrsku-vo-volbach-do-nr-sr-3092023<![CDATA[Rozhodnutie - Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-371-rozhodnutie---oznamenie-rozhodnutia-verejnou-vyhlaskouMon, 02 Oct 2023 09:42:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-371-rozhodnutie---oznamenie-rozhodnutia-verejnou-vyhlaskou<![CDATA[Zápisnica okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávy obci 9.9.2023]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-363-zapisnica-okrskovej-komisie-o-priebehu-a-vysledku-hlasovania-vo-volebnom-okrsku-vo-volbach-do-organov-samospravy-obci-992023Tue, 12 Sep 2023 10:31:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-363-zapisnica-okrskovej-komisie-o-priebehu-a-vysledku-hlasovania-vo-volebnom-okrsku-vo-volbach-do-organov-samospravy-obci-992023<![CDATA[Vyhlásenie výberového konania na funkciu Riaditeľa ZŠ S MŠ Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-360-vyhlasenie-vyberoveho-konania-na-funkciu-riaditela-zs-s-ms-sviniaMon, 28 Aug 2023 09:39:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-360-vyhlasenie-vyberoveho-konania-na-funkciu-riaditela-zs-s-ms-svinia<![CDATA[Deň radosti - dňa 1.9.2023]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-359-den-radosti---dna-192023Fri, 25 Aug 2023 11:51:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-359-den-radosti---dna-192023<![CDATA[Rozhodnutie- Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-358-rozhodnutie--oznamenie-rozhodnutia-verejnou-vyhlaskouTue, 22 Aug 2023 14:45:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-358-rozhodnutie--oznamenie-rozhodnutia-verejnou-vyhlaskou<![CDATA[Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-357-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-o-umiestneni-liniovej-inzinierskej-stavby-verejnou-vyhlaskou-a-upustenie-od-ustneho-pojednavaniaTue, 15 Aug 2023 12:07:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-357-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-o-umiestneni-liniovej-inzinierskej-stavby-verejnou-vyhlaskou-a-upustenie-od-ustneho-pojednavania<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-356-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce-sviniaFri, 04 Aug 2023 11:48:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-356-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce-svinia<![CDATA[Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-355-vyzva-na-odstranenie-invaznych-rastlin-z-pozemkovMon, 10 Jul 2023 11:21:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-355-vyzva-na-odstranenie-invaznych-rastlin-z-pozemkov<![CDATA[Stavebné povolenie- vyhláška - SO 03- miestna komunikácia, SO 05 - polená chránička na plynovode, parcela 565/111]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-354-stavebne-povolenie--vyhlaska---so-03--miestna-komunikacia-so-05---polena-chranicka-na-plynovode-parcela-565111Wed, 28 Jun 2023 09:30:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-354-stavebne-povolenie--vyhlaska---so-03--miestna-komunikacia-so-05---polena-chranicka-na-plynovode-parcela-565111<![CDATA[Výzva na vykonanie/ okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-353-vyzva-na-vykonanie-okliesnenia-stromov-a-inych-porastov-pri-realizacii-vyrubov-v-ochrannom-pasme-vnvvn-vedeni-formou-verejnej-vyhlaskyWed, 28 Jun 2023 09:19:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-353-vyzva-na-vykonanie-okliesnenia-stromov-a-inych-porastov-pri-realizacii-vyrubov-v-ochrannom-pasme-vnvvn-vedeni-formou-verejnej-vyhlasky<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-350-volby-do-organov-samospravy-obciFri, 16 Jun 2023 11:56:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-350-volby-do-organov-samospravy-obci<![CDATA[Záverečný účet Obce Svinia za rok 2022 - Návrh]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-349-zaverecny-ucet-obce-svinia-za-rok-2022---navrhFri, 09 Jun 2023 09:15:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-349-zaverecny-ucet-obce-svinia-za-rok-2022---navrh<![CDATA[Oznámenie začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej siete verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-348-oznamenie-zacati-uzemneho-konania-o-umiestneni-liniovej-inzinierskej-siete-verejnou-vyhlaskou-a-upustenie-od-ustneho-pojednavaniaFri, 09 Jun 2023 09:11:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-348-oznamenie-zacati-uzemneho-konania-o-umiestneni-liniovej-inzinierskej-siete-verejnou-vyhlaskou-a-upustenie-od-ustneho-pojednavania<![CDATA[Voľby do Národnej rady SR]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-347-volby-do-narodnej-rady-srFri, 09 Jun 2023 09:09:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-347-volby-do-narodnej-rady-sr<![CDATA[Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - 1 miesto pedagogický asistent v materskej škole na ZŠ s MŠ Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-346-oznamenie-o-volnom-pracovnom-mieste---1-miesto-pedagogicky-asistent-v-materskej-skole-na-zs-s-ms-sviniaTue, 06 Jun 2023 08:42:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-346-oznamenie-o-volnom-pracovnom-mieste---1-miesto-pedagogicky-asistent-v-materskej-skole-na-zs-s-ms-svinia<![CDATA[ZBER použitého kuchynského OLEJA]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-343-zber-pouziteho-kuchynskeho-olejaTue, 16 May 2023 09:57:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-343-zber-pouziteho-kuchynskeho-oleja<![CDATA[Návrh PHSR Svinia na roky 2023 - 2030]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-342-navrh-phsr-svinia-na-roky-2023---2030Fri, 12 May 2023 10:39:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-342-navrh-phsr-svinia-na-roky-2023---2030<![CDATA[Oznam- prípravné práce na vypracovanie strategického dokumentu PHSR]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-332-oznam--pripravne-prace-na-vypracovanie-strategickeho-dokumentu-phsrWed, 12 Apr 2023 09:22:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-332-oznam--pripravne-prace-na-vypracovanie-strategickeho-dokumentu-phsr<![CDATA[Kľúče od Multifunkčného ihriska sú k dispozícii na telefónnom čísle : 0908 346 717]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-323-kluce-od-multifunkcneho-ihriska-su-k-dispozicii-na-telefonnom-cisle--0908-346-717Tue, 07 Mar 2023 08:19:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-323-kluce-od-multifunkcneho-ihriska-su-k-dispozicii-na-telefonnom-cisle--0908-346-717<![CDATA[Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravu pre dôchodcov]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-316-navrh-vzn-o-podmienkach-poskytovania-prispevku-na-stravu-pre-dochodcovTue, 31 Jan 2023 11:59:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-316-navrh-vzn-o-podmienkach-poskytovania-prispevku-na-stravu-pre-dochodcov<![CDATA[Oznam - Vážení občania Obecný úrad Vám oznamuje, že od 25.1.2023 sa Kultúrny dom vo Svinej neprenajíma na súkromné účely.]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-315-oznam---vazeni-obcania-obecny-urad-vam-oznamuje-ze-od-2512023-sa-kulturny-dom-vo-svinej-neprenajima-na-sukromne-ucelyWed, 25 Jan 2023 16:42:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-315-oznam---vazeni-obcania-obecny-urad-vam-oznamuje-ze-od-2512023-sa-kulturny-dom-vo-svinej-neprenajima-na-sukromne-ucely<![CDATA[Východoslovenská distribučná - Oznámenie o vstupe na pozemok]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-312-vychodoslovenska-distribucna---oznamenie-o-vstupe-na-pozemokWed, 11 Jan 2023 10:33:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-312-vychodoslovenska-distribucna---oznamenie-o-vstupe-na-pozemok<![CDATA[SENIORI POZOR!]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-287-seniori-pozorWed, 21 Sep 2022 15:34:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-287-seniori-pozor<![CDATA[ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-262-zverejnenie-zameru-previest-majetok-obce-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretelaFri, 11 Mar 2022 10:59:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-262-zverejnenie-zameru-previest-majetok-obce-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela<![CDATA[OZNÁMENIE o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Svinia - Zmeny a doplnky č. 2 ÚP obce]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-250-oznamenie-o-prerokovani-aktualizacie-uzemneho-planu-obce-svinia---zmeny-a-doplnky-c-2-p-obceThu, 13 Jan 2022 09:30:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-250-oznamenie-o-prerokovani-aktualizacie-uzemneho-planu-obce-svinia---zmeny-a-doplnky-c-2-p-obce<![CDATA[Návrh Zmien a doplnkov ÚPN-O]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-249-navrh-zmien-a-doplnkov---------pn-oThu, 13 Jan 2022 08:53:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-249-navrh-zmien-a-doplnkov---------pn-o<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente " Zmeny a doplnky č.2 ÚP obce Svinia"]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-251-oznamenie-o-strategickom-dokumente--zmeny-a-doplnky-c2-p-obce-sviniaThu, 13 Jan 2022 07:58:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-251-oznamenie-o-strategickom-dokumente--zmeny-a-doplnky-c2-p-obce-svinia<![CDATA[Slávnostné spustenie výdajných stojanov na pitnú vodu v rómskej osade dňa 21.04.2021]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-224-slavnostne-spustenie-vydajnych-stojanov-na-pitnu-vodu-v-romskej-osade-dna-21042021Wed, 21 Apr 2021 12:56:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-224-slavnostne-spustenie-vydajnych-stojanov-na-pitnu-vodu-v-romskej-osade-dna-21042021<![CDATA[Oznam - zapožičanie kyslíkového koncentrátora]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-220-oznam---zapozicanie-kyslikoveho-koncentratoraWed, 31 Mar 2021 11:44:00 +0200http://www.obecsvinia.sk//--23-220-oznam---zapozicanie-kyslikoveho-koncentratora<![CDATA[Záznam zo zasadnutia krízového štábu obce Svinia zo dňa 17.3.2021]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-219-zaznam-zo-zasadnutia-krizoveho-stabu-obce-svinia-zo-dna-1732021Wed, 17 Mar 2021 07:53:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-219-zaznam-zo-zasadnutia-krizoveho-stabu-obce-svinia-zo-dna-1732021<![CDATA[ocenenie Ministerstva vnútra SR ]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-166-ocenenie-ministerstva-vnutra-sr-Mon, 10 Feb 2020 14:15:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-166-ocenenie-ministerstva-vnutra-sr-<![CDATA[Hodnotenie obce Svinia]]>http://www.obecsvinia.sk//--23-46-hodnotenie-obce-sviniaFri, 02 Mar 2018 11:03:00 +0100http://www.obecsvinia.sk//--23-46-hodnotenie-obce-svinia