•  
  •  

Športový klub Svinia

FUTBAL

ŠK Svinia 

Predseda:                  MIROSLAV MIŠČÁK

Tajomník:                   GABRIEL POLÁK

Členovia výboru:     ERIK VAŠČÁK

                                      MIROSLAV MIŽÁK

Revízna komisia:     MICHAL MIŠČÁK

                                       MAREK POLONČÁK  

Klubový manažér:    MICHAL MIŠČÁK

Tréner:                         MIROSLAV MIŠČÁK

Tabuľka s výsledkami:

http://sk-svinia.futbalnet.sk/tim/21010/

Výsledky turnajov U - 11 Prípravka 2017/2018

1. turnaj ŠIROKÉ 25.8.2017

FK Široké    -    ŠK Svinia                  7 : 1    ( - gól Samuel Marton )

ŠK Svinia  -  Družstevník Župčany    2 : 3    ( góly: Samuel Marton, Timotej Olejár )

Družstevník Ovčie  -  ŠK Svinia         2 : 1    (  - gól: Samuel Marton )

2. turnaj     OVČIE     16.9.2017

Družstevník Župčany  -  ŠK Svinia   2 : 7  ( - góly:  Patrik Popadič 2, Hynek Hruška 2, Jakub Popadič 1,

                                                                                       Timotej Olejár 1, Andrej Polák 1 )

ŠK Svinia   -   Družstevník Ovčie     1 : 3    (gól: Samuel Marton )

FK Široké     -   ŠK Svinia                7 : 1  (  -  gól: Matej Kravec 1, Patrik Popadič vlastný gól  )

3. turnaj   ŽUPČANY   22.9.2017

FK Široké      -    ŠK Svinia              8 : 4    ( - góly: Ľuboslav Olejár 1, Samuel Marton 2, Timotej Olejár 1 )

ŠK Svinia  - Družstevník Župčany   2 : 3    ( góly: Hynek Hruška 2 )

Družstevník Ovčie   -  ŠK Svinia      6 : 4   (  - góly: Samuel Marton 3, Ľuboslav Olejár 1 )

4. turnaj  SVINIA      7.10.2017

ŠK Svinia     -   FK  Široké               2 : 0      (góly: Samuel Marton 2 )

Družstevník Župčany  - ŠK Svinia   2 : 0

ŠK Svinia   -   Družstevník Ovčie    4 : 1    (góly: Hynek Hruška 2, Samuel Marton 2 )        

DOSPELÍ  - VIII. liga A

1. FK Drienovská Nová Ves                              7. FK Furča Haniska

2. TJ Družstevník Radatice                               8. TJ Sokol Janov

3. TJ Slánske Ruská Nová Ves                           9. FK Kokošovce

4. ŠK Chmeľov                                                   10. TJ Družstevník Tulčík

5. ŠK Sedlice                                                      11. TJ Družstevník Miklušovce

6. ŠK Svinia                                                        12. FK Lemešany

J E S E N N Á   Č A S Ť

1. kolo - 20.8.2017 o 16.00 hod.                                  6. kolo - 24.9.2017 o 15.00 hod.

    1. Drien.N.V.         -      Lemešany                                31. Lemešany    -     Kokošovce               10.30

    2. Radatice           -      Miklušovce                               32. Tulčík           -      Janov

    3. Ruská N.V.       -      Tulčík          10.30                     33. Miklušovce  -       Haniska

    4. Chmeľov          -       Kokošovce                               34. Drien.N.V.    -       Svinia

    5. Sedlice            -        Janov                                       35. Radatice      -       Sedlice

    6. Svinia              -        Haniska                                    36. Ruská N.V.  -      Chmeľov

2. kolo - 27.8.2017 o 16.00 hod.                                     7. kolo 1.10.2017 o 14.30 hod.

    7. Lemešany      -        Haniska                                     37. Chmeľov        -     Lemešany

    8. Janov            -         Svinia                                        38. Sedlice           -     Ruská N.V.

    9. Kokošovce    -         Sedlice          10.30                   39. Svinia             -      Radatice             10.30

  10. Tulčík            -          Chmeľov                                   40. Haniska         -       Drien.N.V.

  11. Miklušovce    -        Ruská N.V.                                  41. Janov            -       Miklušovce

  12. Drien.N.V.     -        Radatice                                      42.  Kokošovce   -       Tulčík

3. kolo - 3.9.2017 o 15.30 hod.                                     8. kolo - 8.10.2017 o 14.30 hod.

   13. Radatice      -    Lemešany                                       43. Lemešany     -    Tulčík

   14. Ruská N.V.  -    Drien.N.V.                                        44. Miklušovce    -     Kokošovce

   15. Chmeľov     -     Miklušovce      10.30                       45. Drien.N.V.     -     Janov               10.30

   16. Sedlice       -     Tulčík                                               46. Radatice       -      Haniska

    17. Svinia        -     Kokošovce                                       47. Ruská N.V.    -     Svinia

    18. Haniska     -     Janov                                               48. Chmeľov       -     Sedlice

4. kolo - 10.9.2017 o 15.30 hod.                                 9. kolo - 15.10.2017 o 14.30 hod.

   19. Lemešany   -    Janov                                                49. Sedlice      -    Lemešany

   20. Kokošovce  -    Haniska                                             50. Svinia        -    Chmeľov

   21. Tulčík          -     Svinia        10.30                              51. Haniska     -    Ruská N.V.        10.30

   22. Miklušovce  -     Sedlice                                             52. Janov        -    Radatice

   23. Drien.N.V.   -     Chmeľov                                           53. Kokošovce -    Drien.N.V.

   24. Radatice    -      Ruská N.V.                                        54. Tulčík         -    Miklušovce

5. kolo - 17.9.2017 o 15.00 hod.                                   10. kolo - 22.10.2017 o 14.00 hod.

   25. Ruská N.V.     -    Lemešany                                       55. Lemešany    -   Miklušovce       10.30

   26. Chmeľov         -    Radatice                                         56. Drien.N.V.    -   Tulčík

   27. Sedlice           -     Drien.N.V.    10.30                          57. Radatice     -     Kokošovce

   28. Svinia            -      Miklušovce                                      58. Ruská N.V.  -    Janov

   29. Haniska         -      Tulčík                                              59. Chmeľov      -     Haniska

   30. Janov            -       Kokošovce                                     60. Sedlice         -     Svinia

                                                                                11. kolo - 29.10.2017 o 14.00 hod.

                                                                                      61. Svinia           -   Lemešany

                                                                                      62. Haniska        -    Sedlice

                                                                                      63. Janov           -    Chmeľov           10.30

                                                                                      64. Kokošovce   -    Ruská N.V.

                                                                                      65. Tulčík           -    Radatice

                                                                                      66. Miklušovce   -    Drien.N.V.            

  

  

  

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Protokol Rozvoja obcí a miest

Fotogaléria

Kalendár