•  
  •  

Športový klub Svinia

FUTBAL

ŠK Svinia 

Predseda:  MIROSLAV MIŠČÁK
Tajomník: GABRIEL POLÁK
Členovia výboru:  ERIK VAŠČÁK
MIROSLAV MIŽÁK
Revízna komisia:  MICHAL MIŠČÁK
MAREK POLONČÁK
Klubový manažér:  MICHAL MIŠČÁK
Tréner: MIROSLAV MIŠČÁK

Tabuľka s výsledkami:

http://sk-svinia.futbalnet.sk/tim/21010/

Výsledky turnajov U - 11 Prípravka 2017/2018

1. turnaj ŠIROKÉ 25.8.2017

FK Široké    -    ŠK Svinia                  7 : 1    ( - gól Samuel Marton )

ŠK Svinia  -  Družstevník Župčany    2 : 3    ( góly: Samuel Marton, Timotej Olejár )

Družstevník Ovčie  -  ŠK Svinia         2 : 1    (  - gól: Samuel Marton )

2. turnaj     OVČIE     16.9.2017

Družstevník Župčany  -  ŠK Svinia   2 : 7  ( - góly:  Patrik Popadič 2, Hynek Hruška 2, Jakub Popadič 1,

                                                                                       Timotej Olejár 1, Andrej Polák 1 )

ŠK Svinia   -   Družstevník Ovčie     1 : 3    (gól: Samuel Marton )

FK Široké     -   ŠK Svinia                7 : 1  (  -  gól: Matej Kravec 1, Patrik Popadič vlastný gól  )

3. turnaj   ŽUPČANY   22.9.2017

FK Široké      -    ŠK Svinia              8 : 4    ( - góly: Ľuboslav Olejár 1, Samuel Marton 2, Timotej Olejár 1 )

ŠK Svinia  - Družstevník Župčany   2 : 3    ( góly: Hynek Hruška 2 )

Družstevník Ovčie   -  ŠK Svinia      6 : 4   (  - góly: Samuel Marton 3, Ľuboslav Olejár 1 )

4. turnaj  SVINIA      7.10.2017

ŠK Svinia     -   FK  Široké               2 : 0      (góly: Samuel Marton 2 )

Družstevník Župčany  - ŠK Svinia   2 : 0

ŠK Svinia   -   Družstevník Ovčie    4 : 1    (góly: Hynek Hruška 2, Samuel Marton 2 )        

DOSPELÍ  - VIII. liga A

1. FK Drienovská Nová Ves                              7. FK Furča Haniska

2. TJ Družstevník Radatice                               8. TJ Sokol Janov

3. TJ Slánske Ruská Nová Ves                           9. FK Kokošovce

4. ŠK Chmeľov                                                   10. TJ Družstevník Tulčík

5. ŠK Sedlice                                                      11. TJ Družstevník Miklušovce

6. ŠK Svinia                                                        12. FK Lemešany

J E S E N N Á   Č A S Ť

1. kolo - 20.8.2017 o 16.00 hod.                                  6. kolo - 24.9.2017 o 15.00 hod.

    1. Drien.N.V.         -      Lemešany                                31. Lemešany    -     Kokošovce               10.30

    2. Radatice           -      Miklušovce                               32. Tulčík           -      Janov

    3. Ruská N.V.       -      Tulčík          10.30                     33. Miklušovce  -       Haniska

    4. Chmeľov          -       Kokošovce                               34. Drien.N.V.    -       Svinia

    5. Sedlice            -        Janov                                       35. Radatice      -       Sedlice

    6. Svinia              -        Haniska                                    36. Ruská N.V.  -      Chmeľov

2. kolo - 27.8.2017 o 16.00 hod.                                     7. kolo 1.10.2017 o 14.30 hod.

    7. Lemešany      -        Haniska                                     37. Chmeľov        -     Lemešany

    8. Janov            -         Svinia                                        38. Sedlice           -     Ruská N.V.

    9. Kokošovce    -         Sedlice          10.30                   39. Svinia             -      Radatice             10.30

  10. Tulčík            -          Chmeľov                                   40. Haniska         -       Drien.N.V.

  11. Miklušovce    -        Ruská N.V.                                  41. Janov            -       Miklušovce

  12. Drien.N.V.     -        Radatice                                      42.  Kokošovce   -       Tulčík

3. kolo - 3.9.2017 o 15.30 hod.                                     8. kolo - 8.10.2017 o 14.30 hod.

   13. Radatice      -    Lemešany                                       43. Lemešany     -    Tulčík

   14. Ruská N.V.  -    Drien.N.V.                                        44. Miklušovce    -     Kokošovce

   15. Chmeľov     -     Miklušovce      10.30                       45. Drien.N.V.     -     Janov               10.30

   16. Sedlice       -     Tulčík                                               46. Radatice       -      Haniska

    17. Svinia        -     Kokošovce                                       47. Ruská N.V.    -     Svinia

    18. Haniska     -     Janov                                               48. Chmeľov       -     Sedlice

4. kolo - 10.9.2017 o 15.30 hod.                                 9. kolo - 15.10.2017 o 14.30 hod.

   19. Lemešany   -    Janov                                                49. Sedlice      -    Lemešany

   20. Kokošovce  -    Haniska                                             50. Svinia        -    Chmeľov

   21. Tulčík          -     Svinia        10.30                              51. Haniska     -    Ruská N.V.        10.30

   22. Miklušovce  -     Sedlice                                             52. Janov        -    Radatice

   23. Drien.N.V.   -     Chmeľov                                           53. Kokošovce -    Drien.N.V.

   24. Radatice    -      Ruská N.V.                                        54. Tulčík         -    Miklušovce

5. kolo - 17.9.2017 o 15.00 hod.                                   10. kolo - 22.10.2017 o 14.00 hod.

   25. Ruská N.V.     -    Lemešany                                       55. Lemešany    -   Miklušovce       10.30

   26. Chmeľov         -    Radatice                                         56. Drien.N.V.    -   Tulčík

   27. Sedlice           -     Drien.N.V.    10.30                          57. Radatice     -     Kokošovce

   28. Svinia            -      Miklušovce                                      58. Ruská N.V.  -    Janov

   29. Haniska         -      Tulčík                                              59. Chmeľov      -     Haniska

   30. Janov            -       Kokošovce                                     60. Sedlice         -     Svinia

                                                                                11. kolo - 29.10.2017 o 14.00 hod.

                                                                                      61. Svinia           -   Lemešany

                                                                                      62. Haniska        -    Sedlice

                                                                                      63. Janov           -    Chmeľov           10.30

                                                                                      64. Kokošovce   -    Ruská N.V.

                                                                                      65. Tulčík           -    Radatice

                                                                                      66. Miklušovce   -    Drien.N.V.            

  

  

J A R N Á   Č A S Ť

12. kolo - 8.4.2018 o 15.30 hod.                                  17. kolo - 13.5.2018 o 16.30 hod.

    67. Lemešany       -      Drien. Nová Ves                      97. Kokošovce   -     Lemešany

    68. Miklušovce     -       Radatice    10:30                     98. Janov          -      Tulčík      10:30

    69. Tulčík             -      Ruská Nová Ves                      99.  Haniska       -      Miklušovce

    70. Kokošovce     -       Chmeľov                                100. Svinia          -       Drien. N. V.

    71. Janov             -       Sedlice                                   101. Sedlice        -       Radatice

    72. Haniska         -        Svinia                                     102. Chmeľov     -       Ruská N. V.

13. kolo - 15.4.2018 o 15.30 hod.                                    18. kolo 20.5.2018 o 17.00 hod.

    73. Haniska       -       Lemešany   10:30                       103. Lemešany    -     Chmeľov

    74. Svinia          -        Janov                                          104. Ruská N.V.  -     Sedlice     10:30

    75. Sedlice        -        Kokošovce                                   105. Radatice     -      Svinia

    76. Chmeľov     -         Tulčík                                          106. Drien. N. V.  -      Haniska

    77. Ruská N.V.  -        Miklušovce                                  107. Miklušovce   -      Janov

   78. Radatice      -         Drien. N.Ves                                108. Tulčík          -       Kokošovce

14. kolo - 22.4.2018 o 16.00 hod.                                    19. kolo - 27.5.2018 o 17.00 hod.

   79. Lemešany    -    Radatice                                          109. Tulčík        -     Lemešany

   80. Drien.  N.V.   -    Ruská N.V.   10:30                          110. Kokošovce -    Miklušovce      10:30

   81. Miklušovce   -     Chmeľov                                         111. Janov         -     Drien. N. V.

   82. Tulčík           -     Sedlice                                            112. Haniska     -     Radatice

   83. Kokošovce   -     Svinia                                              113.  Svinia       -     Ruská N. Ves

  84. Janov           -     Haniska                                            114. Sedlice      -     Chmeľov

15. kolo - 29.4.2018 o 16.00 hod.                                 20. kolo - 3.6.2018 o 17.00 hod.

   85. Janov          -    Lemešany                                         115. Lemešany  -   Sedlice

   86. Haniska      -    Kokošovce   10:30                             116. Chmeľov    -   Svinia                10:30

   87. Svinia         -     Tulčík                                                117. Ruská N. V. -   Haniska

   88. Sedlice       -     Miklušovce                                        118. Radatice     -    Janov

   89. Chmeľov    -     Drien. N.V.                                         119. Drien. N. V. -    Kokošovce

   90. Ruská N. V. -    Radatice                                            120. Miklušovce  -   Tulčík

16. kolo - 6.5.2018 o 16.30 hod.                                   21. kolo - 10.6.2018 o 17.00 hod.

   91. Lemešany       -    Ruská N. V.                                    121. Miklušovce  -   Lemešany

   92. Radatice         -    Chmeľov    10:30                            122. Tulčík          -   Drien. N.Ves  10:30

   93. Drien. N.V.      -     Sedlice                                           123. Kokošovce  -   Radatice

   94. Miklušovce     -      Svinia                                             124. Janov         -    Ruská N. Ves

   95. Tulčík             -      Haniska                                          125. Haniska      -    Chmeľov

   96. Kokošovce     -      Janov                                             126. Svinia         -     Sedlice

                                                                                22. kolo - 17.6.2018 o 17.00 hod.

                                                                                      127. Lemešany   -   Svinia

                                                                                      128. Sedlice       -    Haniska           10:30

                                                                                      129. Chmeľov     -    Janov

                                                                                      130. Ruská N.V.   -   Kokošovce

                                                                                      131. Radatice      -    Tulčík  

                                                                                      132. Drien.N.V.   -    Miklušovce            

  

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Streda: 08:00 - 12:00   13.00- 17.00
Štvrtok:     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 08:00 - 12:00

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár