•  
  •  

Školstvo

Základná škola s materskou školou Svinia

Kontakt:

Meno školy: Základná škola s materskou školou Svinia

Adresa školy: Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia

Telefón: 051/ 7795119

Webová adresa: http://zssvinia.edupage.org

E-mail školy: zssvinia@atlas.sk

Riaditeľ: Mgr. Richard Jurčišin, e-mail: richard04@centrum.sk

Zástupcovia: Mgr. Martina Bortlová, Mgr. Ingrid Osifová, Mgr. Peter Vaščák, Tatiana Miškufová

O škole

Základná škola Svinia, ktorá je právnym subjektom, sa od 1.9.2008 integrovala do jedného právneho subjektu spolu s materskou školou pod názvom Základná škola s materskou školou Svinia, zriaďovateľom je Obecný úrad Svinia.

Obsahová prestavba v primárnom vzdelávaní začína v 1. ročníku, pokračuje v 2. ročníku ISCED1 a v nižšom sekundárnom vzdelávaní v 5. a v 6. ročníku ISCED 2, zároveň sa obsahová prestavba týka aj špeciálnych tried prípravných ročníkov, 1. ročníkov a 5. ročníkov.

Obecný úrad vytvoril spoločný školský obvod s obcami: Lažany, Kojatice, Kojatická Dolina, Šarišské Lužianky, Svinia.

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár