•  
  •  

Poslanci OZ

  • Gabriel Haľko - zástupca starostu obce
  • Dávid Holub
  • Radoslav Kandra
  • Mgr. Igor Macejko
  • Mgr. Slávka Palková
  • Mgr. Gabriel Polák
  • Bc. Renáta Rabušicová

OZNÁMENIE O ZÁNIKU MANDÁTU POSLANCA

 Mgr. Juraj BELIŠ, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Svinia, dňa 26.marca 2023 sa vzdal  mandátu poslanca OZ, čím zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Svinia v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov V súlade s § 192 ods. 1 a 2 zák. NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1.) Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. Náhradným kandidátom v zmysle Zápisnice miestnej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do Obecného zastupiteľstva vo Svinej podľa počtu získaných platných hlasov je Dávid HOLUB.

                                                                                                                         Gabriel Haľko

                                                                                                                 Zástupca starostu obce

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Streda: 08:00 - 12:00   13.00- 17.00
Štvrtok:     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 08:00 - 12:00

Na Matričný Úrad je potrebné sa vopred objednať na t. č. 051/ 7795282

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár