•  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecsvinia.sk spravuje Obec Svinia je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Svinia

Adresa:
Obecný úrad Svinia
Hlavná 87/10
082 32 Svinia

IČO: 00327760

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Šariš
Počet obyvateľov: 2149
Rozloha: 1473 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1249

Všeobecné informácie: obecsvinia@obecsvinia.sk
Miroslav Nawrat, starosta obce  mobil: 0905 448 133

Tel.: 051/ 779 52 82, mobil: 0915 916 376

Komunitné centrum Svinia:

Terénny sociálny pracovníci: Tel. 0902 893 680

Kompetencie:
Obec Svinia je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Svinia je zriadený na Miestnom úrade v Prešove.

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Streda: 08:00 - 12:00   13.00- 17.00
Štvrtok:     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 08:00 - 12:00

Na Matričný Úrad je potrebné sa vopred objednať na t. č. 051/ 7795282

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár