•  
  •  

Komisia pre krízové situácie

Predseda: Miroslav Nawrat, starosta obce

Členovia:  Dávid Holub - poslanec

                  Patrik Kandra - DHZ

                  Ing. Jozef Repka - predseda PD Šarišan

                  Peter Ščambura - skladník CO

Komisia pre finančné plánovanie:

Predseda: Mgr. Igor Macejko

Členovia:  Mgr. Gabriel Polák

                  Bc. Renáta Rabušicová 

Komisia pre sociálnu činnosť a priestupkové konanie:

Predseda: Radoslav Kandra

Členovia:  Peter Ščambura

                  Dezider Bilý najst.

Komisia pre prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva:

Predseda: Mgr. Slávka Palková

Členovia:  Slavomír Giňa

                   Rastislav Holub 

Komisia pre šport a kultúru:

Predseda:    Mgr. Gabriel Polák

Členovia:      Gabriel Haľko

                      PeadDr. Ing. Mgr. Lenka Kiššová, LL.M

                      Mgr. Marcela Gajdošová

                      Mgr. Katarína Pekľanská

                      Mária Mižáková

                      Tatiana Poráčová

                      Mgr. Norbert Kundrát

                      Ing. Peter Popadič

                     

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Streda: 08:00 - 12:00   13.00- 17.00
Štvrtok:     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 08:00 - 12:00

Na Matričný Úrad je potrebné sa vopred objednať na t. č. 051/ 7795282

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár