•  
  •  

Obecná rada

Mgr. Marek Karabinoš
Bc. Marta Sučková
Rastislav Kundrát

Komisia pre sociálnu činnosť a kultúru:

Predseda: Mgr. Marek Karabinoš

ČlenoviaMgr. Marcela Gajdošová, Bc. Marta Sučková

Komisia pre mládež, šport a školstvo:

Predseda: Rastislav Kundrát

Členovia: Mgr. Mariana Karabinošová, Michaela Kundratová

Komisia finančná a plánovacia:

Predseda: Bc. Marta Sučková

Členovia: Ing. Lenka Kiššová, Bc. Agáta Krajňáková 

Komisia pre prácu s Rómami:

Predseda: Ľudovít Červeňák 

Členovia: Vladimír Bendík, Peter Knezel

Členovia krízovej a povodňovej komisie:

Predseda: Miroslav Nawrat – starosta obce

Členovia: 

Mgr. Marek Karabinoš – zástupca starostu
Štefan Bonk – veliteľ DHZ
Pavol Bednár – podpredseda PD Šarišan Svinia
Mária Mižaková – skladníčka CO
Ing. Lenka Kiššová – pracovníčka OcÚ
Igor Kostolník – člen

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár