•  
  •  

Obecná rada

Mgr. Marek Karabinoš

Bc. Marta Sučková

Rastislav Kundrát

Komisia pre sociálnu činnosť a kultúru:

Predseda: Bc. Marta Sučková

Členovia: Mgr. Mariana Karabinošová, Ing. Lenka Kiššová, Mgr. Marcela Gajdošová

Komisia pre mládež, šport a školstvo:

Predseda: Ing. Peter Popadič

Členovia:  Mgr. Igor Macejko, Mgr. Gabriel Polák, Peter Ščambura

Komisia finančná a plánovacia:

Predseda: Mgr. Marek Karabinoš

Členovia: Bc. Marta Sučková, Rastislav Kundrát

Komisia verejného záujmu:

Predseda: Rastislav Kundrát

Členovia: Bc. Marta Sučková, Mgr. Marek Karabinoš 

Komisia pre prácu s Rómami:

Predseda: Ivan Červeňák 

Členovia: Ladislav Horváth, Slavomír Giňa

Členovia krízovej a povodňovej komisie:

Predseda:    Miroslav Nawrat – starosta obce

Členovia:     Mgr. Marek Karabinoš - zástupca starostu

                     Štefan Bonk – veliteľ DHZ

                     Pavol Bednár – podpredseda PD Šarišan Svinia
                 

                     Mária Mižaková – skladníčka CO

                     Ing. Lenka Kiššová – asistent starostu

                     Peter Sedlák - člen DHZ

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Streda: 08:00 - 12:00   13.00- 17.00
Štvrtok:     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 08:00 - 12:00

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár