•  
  •  

Vývoz komunálneho odpadu

PLASTY

Patrí: Čisté PET fľaše. Minimalizujte obsah stlačením, ušetríme všetci!

Nepatrí: Fľaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly (obaly od mlieka, džúsov …). obaly z domácej chémie (tekuté pracie prostriedky, aviváž, saponáty, …)


ZMIEŠANÉ PLASTY

Patrí: Číre a farebné fólie, tašky, vrecká (zn. LDPE, HDPE), obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, obaly od masla, vajíčok, rôzne plastové nádoby a hračky (zn. PP), obaly z PVC.

Nepatrí: PET fľaše, fľaše od chemikálií, ropných produktov, plasty v kombinácii s kovom, textilom, sklom …, tégliky od jogurtov, obaly so zn. PS


SKLO

Patrí: Fľaše bez kovových uzáverov, tabuľové sklo, sklenené poháre, črepy

Nepatrí: Silno znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán, keramika, zrkadlá. žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo)


KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

Nepatrí: PET flaše, sklo, nebezpečný odpad, autobatérie, chemikálie, stavebná suť – drobný stavebný odpad, elektroodpad, objemný odpad

Prosíme Vás o vyloženie nádoby pred bránu domu. Zber sa realizuje od 07:00 – 18:00.


NEBEZPEČNÝ ODPAD A ELEKTROODPAD

Patrí: Akumulátory, žiarivky, farby, oleje, televízory a elektrospotrebiče, rádia, počítače, vysávače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky, práčky, …

To, že ochrana životného prostredia sa vypláca, vieme všetci.

V spolupráci s nami sa určite vyplatí aj Vám.

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár