•  
 •  

Projekty

Nová materská škola

 21.01.2021

Nová Materská škola

V roku 2019 bola novovybudovaná materská škola uvedená do prevádzky a v roku 2020 ju navštevovalo 76 detí zo skupiny MRK. Nový objekt Materskej školy má kapacitu 120 detí. Projektom sa  vyriešil prístup detí z miestnej marginalizovanej rómskej komunity v obci Svinia k predprimárnemu vzdelávaniu, čo pomôže pri lepšom uplatňovaní detí a pri ich integrácii do majoritnej spoločnosti.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálne fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

Odkaz na webbové sídla:

 www.employment.gov.sk 

www.minv.sk 

www.esf.gov.sk

Projekty / Nová materská škola

Projekty / Nová materská škola
Projekty / Nová materská škola
Projekty / Nová materská škola
Projekty / Nová materská škola
Projekty / Nová materská škola
Projekty / Nová materská škola

  Projekty

  Projekty

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
  Utorok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
  Streda: 08:00 - 12:00   13.00- 17.00
  Štvrtok:     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Na Matričný Úrad je potrebné sa vopred objednať na t. č. 051/ 7795282

  Hodnotenie obce Svinia

  Fotogaléria

  Kalendár