•  
  •  

Projekty

Zahájenie prác na projekte Novostavba MŠ v obci Svinia (12.01.2018)

 12.01.2018

Obec Svinia odovzdala dňa 12.01.2018 stavenisko v rámci projektu „Novostavba MŠ v obci Svinia“ zhotoviteľovi stavby,  firme EKO SVIP, s.r.o., ktorá týmto dňom mohla začať realizovať práce súvisiace s projektom. Projekt rieši prístup detí z miestnej marginalizovanej rómskej komunity v obci Svinia k predprimárnemu vzdelávaniu. Nový objekt Materskej školy, ktorý je predmetom projektu, bude mať kapacitu 120 detí.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálne fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Streda: 08:00 - 12:00   13.00- 17.00
Štvrtok:     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 08:00 - 12:00

Na Matričný Úrad je potrebné sa vopred objednať na t. č. 051/ 7795282

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár