•  
  •  

Aktuality

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

 27.07.2018

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár